BRONKOSKOPİ

Bronkoskopi akciğer ve solunum yollarındaki mevcut hastalıkları ve sorunları tespit etmek için küçük ışık kaynakları ile aydınlatılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Ancak bronkoskopi bazı solunum yolları ve akciğer hastalıklarının tedavisinde de  kullanılan bir yöntemdir. Tanıda; kanamanın ve uzun süreli öksürüğün,  akciğerde yer alan nodül ve kitlenin nedenlerinin tespitinde, tedavide; kanama, yabanci cismi çıkarma, tümörü küçültme  ve son zamanlarda  kronik obstruktif akciğer hastalığında (KOAH)  tel (coil), tıkaç (valf), balon yöntemi için de kullanılmaktadır.

Bronkoskopi, bronoskop adı verilen bir tür ince uzun bir çubuğa benzeyen cihaz yardımı ile yapılır. Bronoskop cihazının eni 0.5-1 cm, boyu ise yaklaşık olarak 60 cm’dir. Cihaz hekim kontrolünde ağızdan ya da burundan girilerek nefes borusu yani trake üzerinde akciger görüntülenir.

Genel olarak standart bir boronskopi yarım saat kadar sürmektedir.

Hastanın daha kolay bronkoskopi işlemine tabi tutulması için damar yoluyla ilaç verilebilecek (yarı baygın- hasta konuşmaları duyabilecek) ya da hastanın hastalığının teşhis ve tedavisindeki amaca bağlı olarak genel anestezi altında (tamamen uyutularak) işlem uygulanabilecektir.

Hastanın daha sonra öksürük refleksini baskılamak için ağız ve boğazına uyuşturucu bir ilaç püskürtülerek hastanın bronkoskopi işlemini daha kolay gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

 Bronkoskopinin Genel Riskleri ise solunum yollarında kanama,  ilk başlarda nefes zorluğu, ateş, öksürük , düzensiz kalp atışı olabilmektedir . Bronkoskopik biyopsi nedeni ile akciğerin sönme ihtimali %1 dir. Kulllanılan anestezi ilaçlarının riskleri ise ameliyat sonrası olduğu gibi ise kas ağrıları, mide bulantısı, alerjik reaksiyon gibi yan etkiler oluşturmaktadır.

Bronkoskopik işlem nedeniyle gelişen komplikasyonlardan ölüm oranı % 0.01-0.02 olup çok düşük bir ihtimaldir.

İnce çubuk şeklindeki bronkoskop akciğerlere ulaştığında ise doktor cihaz yardımıyla salin solisyonunu akciğere ulaştıracaktır. Salin Solisyonu akciğerleri bir nevi yıkayacak ve daha kolay görüntü alınması sağlanacaktır.

Cihaz vasıtası ile akciğerlerden örnek almak için küçük fırçalar,küçük iğneler v.b gönderilebilir. Bu örnek alımı minimal düzeyde olup hastanın acı çekmesine sebep olmayacaktır.İşlem öncesi ve sonrası dikkat edilebilecek hususlar:

Test saatinizden 6-12 saat önce bir şey yemeyi ve içmeyi kesmelisiniz.

1.               Aspirin gibi kanı sulandırıcı ilaçlar kullanmamalısınız. Diğer ilaçlar ve etkileri için doktorunuza danışın.

2.               Bronkoskopi genellikle ayakta tedavi ile uygulanır ancak bazen hastaların bir gün müşahede altında kalması gerekebilir.

Hastanın bronkoskopi sonrasında en az 2-3 saat bir şey yememesi ve içmemesi gerekmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki bu süre içinde su bile içilmemesi tavsiye edilmektedir.
Yine bronkoskopi işleminden sonra hastada ateşlenme görülebilmektedir. Bu durum için hastanın endişelenmesine gerek yoktur.