ÇOCUK CERRAHİSİNİN İLGİ ALANI NEDİR ?

          Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-18 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

             Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının cerrahi hastalıkları erişkinden farklılık göstermektedir. Çocukluk çağında yaş gruplarına göre de hastalıklar  farklıdır. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

           Çocukluk çağında yapılan cerrahi bir müdehalenin sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar.  Bu nedenle, çocukların cerrahi müdahaleleri, iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır. Günümüzde çocuklarda, Laparoskopik (Kapalı Yöntem) ameliyatlar artık yaygın olarak çocuklarda yapılabilmektedir. Özellikle Laparoskopik olarak kolesistektomi, apendektomi, over (yumurta) kistleri ve torsiyonlarında, inmemiş testisin araştırılması hastanemizde yapılmaktadır.

        Çocuk Cerrahisi kliniklerinde, en sık kasık bölgesi patolojileri ameliyatları yapılmaktadır. Bunlar arasında, tecrübeli ellerde yapılması gereken kasık fıtığı, su fıtığı ve inmemiş testis önemli bir yer tutmaktadır.

 

ÇOCUK CERRAHİSİ NE İLE İLGİLENİR?

1-Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

         Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi

   Doğumsal mide, duodenum (oniki parmak barsağı), ince barsak ve kalın barsağın yokluğu

 veya tıkanıklığı

   Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)

   Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)

   Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

2-Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

         Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalıklar (Korozif Ösofajit)

   Mide çıkışı darlık, tıkanıklık , Pilor Stenozu)

   Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları

   İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları

   Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschprung Hastalığı)

   Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu

   Kasık fıtığı,  Hidrosel

   Göbek fıtığı

   Karaciğer kist Hidatik Hastalığı

   Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi

   Kolelitiazis (taş hastalığı) (laparoskopik Yaklaşım)

   Pankreas kistleri ve tümörleri

   Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında Splenektomi ( dalak çıkarılması)

   Acil Olan Sindirim Sistemi Hastalıkları: (Akut Apandisit, ileus, invajinasyon, Volvulus)

3-Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

         Wilms Tümörü (böbrek kaynaklı çocukluk çağı tümörü)

   Nöroblastom (Böbrek üstü bezi ve Sinir elemanları kaynaklı tümörler)

   Yumuşak doku tümörleri

   Lenf bezi tümörleri (Lenfoma)

   Karaciğer tümörleri

   Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi

   Over, testis (yumurtalık) tümörleri

         Diğer organlara ait tümörler

4-Çocuklarda Travma

         Trafik kazaları

   Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları

   Hırpalanmış çocuk sendromu

   Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

5-Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

         Doğumsal Akciğer hastalıkları, kistleri

   Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi

   Soluk borusunun doğumsal hastalıkları

   Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler

   Pnömotoraks, hemotoraks

Akciğer Kist Hidatik Hastalığı

6- Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

         Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri (Tiroglossal Kist, brankial yarık artıkları)

         Tortikollis,  Boyun kitleleri ( lenfadenopati, lenfoma, boyunda gelişen tümörler),

         Guatr

7-Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

         Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı

   Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)

   Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)

   Üreter genişlemesi, taşları

   Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)

   Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı

   Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)

   Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)

   İnmemiş Testis,  Spermatik kordon kisti

   Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar

   Sünnet

   Kız çocuklarda Over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu (Laparoskopik Yaklaşım)