Uzm. Dr. Habibe GENÇ

Doğum Tarihi : 1979

E-mail                  : 

 

Uzmanlık Alanları

Biyokimya Uzmanı


Eğitim Bilgileri

·        Konya Meram Fen Lisesi / 1996

·        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Lisans / 2002

·        İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya – Uzmanlık / 2009


Deneyim

 • Özel Esenler Avicenna Hastanesi / 2013 – Halen
 • Yrd. Doç. Dr.  - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul / 2011 - 2012
 • Uzman Dr - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul / 2011
 • Uzman Dr - Niğde Bor Devlet Hastanesi, Niğde (Mecburi Hizmet) / 2009 – 2011
 • Uzm.Öğr.Dr. - İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul / 2003-2008

 

Konferanslar, Seminer ve Kurslar

A. Katıldığı Kurslar:

A1. Laboratuvar Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kursu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, İstanbul, 3-4 Nisan 2004

 

A2. Temel Hematolojik Testler Kursu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Marmaris, 9 Eylül 2004.

 

A3. Deney hayvanları uygulama ve Etik Kursu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Laboratuvarı, İstanbul, 24-25 Mayıs 2006.

 

A4. HPLC ve Uygulama Alanları Kursu, Türk Biyokimya Derneği,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, 12-13 Haziran 2007.

 

A5. Elektroforez Kursu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, İstanbul, 1 Şubat 2008.

 

A6. Klinik Biyokimyada İleri Teknolojiler Kursu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, İstanbul, 26 Aralık 2008.

 

A7. Semen Analizi ve Sperm Hazırlama Kursu, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Gaziantep, 7-10 Ekim 2009.

 

A8.  Eğitici Eğitimi Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 24-25 Haziran 2011.

 

A9. Laboratuar Raporlarının Yorumlanması:Olgularla Kursu, TKBD, Marmaris, 15 nisan 2012.

 

B. Katıldığı Uluslararası Kongreler:

B1. 31th FEBS Congress Molecules in Healt&Disease, Istanbul, Turkey, 24-29 June, 2006.

 

B2. 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Amsterdam, The Netherlands, 3-7 June, 2007.

 

C. Katıldığı Ulusal Kongreler:

C1. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Marmaris, 5-9 Eylül 2004.

 

C2. II. Ulusal HPLC ve diğer Seperasyon Teknikleri Sempozyumu, GATA Biyokimya AD. ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara, 7-9 Ekim 2004.

 

C3. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2006.

 

C4. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2007.

 

C5. Programlı Hücre Ölümü Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Prof.Dr. Cem’i Oditoryumu, İstanbul, 9 Nisan 2008.

 

C6. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 5.Ulusal Kongresi, Uludağ, 11-15 Ocak 2009.

 

C7. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, 7-10 Ekim 2009.

 

C8. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, İstanbul, 28-31 Ekim 2009.

 

C9. XII.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Marmaris, 12-15 Nisan 2012.

 

D. Katıldığı Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri:

D1. ‘Oxidative Stress and Antioxidants: Life it is not so simple’ Konuşmacı: Prof. Angelo Azzi, MD, PhD. Türk Moleküler Tıp Derneği, İstanbul, 30 Ekim 2007.

 

D2. Aşılara Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 26 Aralık 2007.

 

D3. Hastane Enfeksiyonları Koruma ve Kontrol Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 10-11 Ocak 2008.

 

D4. Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşımlar Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 7-8 Şubat 2008.

 

D5. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 6-7 Mart 2008.

 

D6. Adolesan Sağlığı II Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 27-28 Mart 2008.

 

D7. Kardiyoloji Gündemi Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 17-18 Nisan 2008.

 

D8. Acil Toksikolojik Analizler (Uygulamalı) , BVU Tıp Fak., İstanbul, 1 Mart 2012.

 

D9. KBUD Nisan Ayı Bilmsel Toplantısı, BVU Tıp Fak., İstanbul, 20 Nisan 2012.

 

D10. Merkez Biyokimya Lab. Eğitimi ve İletişim Sihirbazları Eğitimi, BVU Tıp Fak., İstanbul, 28 Nisan 2012.

 

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipler Birliği (TTB)

Türk Klinik Biyokimya Derneği (TKBD)

Türk Biyokimya Derneği (TBD)

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD)

American Association for Clinical Chemistry (AACC)  

 

Araştırma ve Yayınlar

Uluslararası İndekslerde Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-) Karabay O, Hoşoğlu S, Güçlü E, Akalin Ş, Altay FA, Aydin E, Ceylan B, Çelik A, Çelik İ, Demirdal T, Demirli K, Erben N, Erkorkmaz Ü, Erol S, Evirgen Ö, Gönen İ, Güner AE, Güven T, Kadanali A, Koçoğlu ME, Kökoğlu ÖF, Küçükbayrak A, Sargin F, Sünnetçioğlu M, Şenol Ş, İşikgöz Taşbakan M, Tekin R, Turhan V, Yilmaz          G, Dede B.Impact of antimicrobial drug restrictions on doctors' behaviors. Turk J Med Sci. 2016 Jan 5;46(1):133-8. doi: 10.3906/sag-1405-26.

2-) Ozyalvacli G, Kucukbayrak A, Kurt M, Gurel K, Gunes O, Ustun C, Akdeniz H. Non-invasive fibrosis tests are correlated with necroinflammatory actvity of liver in patients with chronic hepatitis B. Clin Ter. 2014;165(3):e199-204. doi: 10.7417/CT.2014.1719.

3-) Yildirim M, Sahin I, Oksuz S, Sencan I, Kucukbayrak A, Cakir S, Ozaydin C. Hand carriage of Candida occurs at lesser rates in hospital personnel who use antimicrobial hand disinfectant. Scand J Infect Dis. 2014 Sep;46(9):633-6. doi: 10.3109/00365548.2014.922694. Epub 2014 Jun 23.

4-) Asymmetric dimethylarginine levels in patients with cutaneous anthrax: a laboratory analysis. Sunnetcioglu M, Mengeloglu Z, Baran AI, Karahocagil M, Tosun M,Kucukbayrak A, Ceylan MR, Akdeniz H, Aypak C. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2014 Mar 26;13:12. doi: 10.1186/1476-0711-13-12.

5-) Mengeloglu Z, Duran A, Hakyemez IN, Ocak T, Kücükbayrak A, Karadag M, Tas T, Akdeniz H. Evaluation of patients with Tularemia in Bolu province in northwestern Anatolia, Turkey.  J Infect Dev Ctries. 2014 Mar 13;8(3):315-9. doi: 10.3855/jidc.3952.

6-) Necati Hakyemez I,Kucukbayrak A, Tas T, Burcu Yikilgan A, Akkaya A, Yasayacak A, Akdeniz H.Nosocomial Acinetobacter baumannii Infections and Changing Antibiotic Resistance. Pak J Med Sci. 2013 Sep;29(5):1245-8.

7-) Duran A, Küçükbayrak A, Ocak T, Hakyemez NI, Taþ T, Karadađ M, Mengelođlu ZF. Evaluation of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever in Bolu, Turkey. Afr Health Sci. 2013 Jun;13(2):233-42. doi: 10.4314/ahs.v13i2.5.

8-) Tas T,Kucukbayrak A, Kurt M, Mengeloglu Z, Ozyalvacli G, Gurel K, Akdeniz H. Mean platelet volume is not a predictive marker of histopathological changes of the liver in patients with chronic hepatitis B. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2013 Dec;37(6):e121-3. doi: 10.1016/j.clinre.2013.08.012. Epub 2013 Oct 28.

9-) Mengeloğlu FZ, Küçükbayrak A, Bucak YY, Erdurmuş M, Taş T, Özyalvaçlı G, Bayram R, Bucak Ö, Akdeniz H. Efficacy of daptomycin on experimental methicillin-resistant Staphylococcus aureus keratitis in rabbits. J Ocul Pharmacol Ther. 2013 Dec;29(10):893-9. doi: 10.1089/jop.2013.0120. Epub 2013 Sep 26.

10-) Mengeloglu Z, Sünnetcioglu M, Tosun M, Kücükbayrak A, Ceylan MR, Baran AI, Karahocagil M, Akdeniz H. High asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels in patients with brucellosis. Inflammation. 2014 Feb;37(1):127-31. doi: 10.1007/s10753-013-9720-1.

11-) Sit M, Aktaş G, Yilmaz EE, Hakyemez IN, Alçelik A, Küçükbayrak A. Platelet parameters in hepatic hydatid cysts. Int J Inflam. 2013;2013:593273. doi: 10.1155/2013/593273. Epub 2013 May 27.

12-) Tas T, Kucukbayrak A, Hakyemez IN, Mengeloglu FZ, Simavli H, Ozyalvacli G, Erdurmus M.Linezolid versus vancomycin for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus keratitis in rabbits. Cornea. 2013 Jul;32(7):1052-7. doi: 10.1097/ICO.0b013e3182912ffa.

13-) Küçükbayrak A, Taş T, Tosun M, Aktaş G, Alçelik A, Necati Hakyemez I, Koçoğlu E, Akdeniz H.Could thrombocyte parameters be an inflammatory marker in the brucellosis? Med Glas (Zenica). 2013 Feb;10(1):35-9.

14-) Abdulkadir Küçükbayrak, Tekin Taş, Mehmet Tosun, Gülali Aktaş, Aytekin Alçelik, İsmail Necati Hakyemez, Esra Koçoğlu, Hayrettin Akdeniz. Could thrombocyte parameters be an inflammatory marker in the brucellosis? Med Glas   Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2013; 10(1):35-39

15-) Abdulkadir Kucukbayrak; Keziban Demirli; Davut Ozdemir; Zeynep Seckin Kucukbayrak; Ismail Necati Hakyemez. Primary Bacteremia Associated With Sphingomonas paucimobilis During the Late Period in a Patient With Ventriculoperitoneal Shunt After Neurosurgery With Literature Review.  Neurosurgery Quarterly. 22(1):38–40, FEB 2012 DOI: 10.1097/WNQ.0b013e31822ce355

16-) Fındık G, Hazer S, Aydoğdu K, Küçükbayrak A, Kaya S. The third primary-the second metachronous lung cancer in the same patient]. Tuberk Toraks. 2012;60(4):365-9. Turkish.

17-) Kucukbayrak A, Cakmak S, Hakyemez IN, Tas T, Akdeniz H. Determining immunoassay cutoff value using Western blot results to predict hepatitis C infection in blood donors with low-titer anti-HCV reactivity. Folia Microbiol (Praha). 2013 Jul;58(4):343-7. doi: 10.1007/s12223-012-0215-5. Epub 2012 Dec 4.

18-) Hakyemez IN, Sit M, Aktas G, Tas T, Mengeloglu FZ, Kucukbayrak A. A Case of Giant Hepatic Hydatid Cyst Infected with Morganella morganii and the Literature Review. Case Rep Gastrointest Med. 2012;2012:591561. doi: 10.1155/2012/591561. Epub 2012 Nov 11.

19-) Tas T, Kaya S, Onal S,Kucukbayrak A. The detection of HBV DNA with polymerase chain reaction in blood donors with isolated hepatitis B core antibody. Med Glas (Zenica). 2012 Aug;9(2):227-30.

20-) Kucukbayrak A, Tas T, Kemahli E, Ayhan SS, Ozturk S, Ozlu MF, Erdem A, Yazic M, Akdeniz H. Significance of bacteriuria and leukocyturia in the outpatients with heart failure. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Jun;16(6):839-44.

21-) Hakyemez IN, Aktaş G, Savli H, Küçükbayrak A, Gürel S, Taş T. A Fascioliasis Case: a not Rare Cause of Hypereosinophilia in Developing Countries, Present in Developed too. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2012;4(1):e2012029. doi: 10.4084/MJHID.2012.029. Epub 2012 May 8.

22-) Kucukbayrak A, Perdeci Z, Kucukbayrak ZS, Günay E. Uncontrolled penile erection and increased sexual desire with intravenous moxifloxacin. Indian J Pharmacol. 2012 May;44(3):426-7. doi: 10.4103/0253-7613.96359. No abstract available.

23-) Taş T, Küçükbayrak A. A rare cause of pneumonia: Shewanella putrefaciens Mikrobiyol Bul. 2012 Apr;46(2):338-9. Turkish.

24-) Alçelik A, Oztürk E, Bicik Z, Behçet M, Küçükbayrak A. Evaluation of tuberculosis in chronic renal failure. Tuberk Toraks. 2011;59(4):429-30. No abstract available.

25-) Kuçukbayrak A, Senel E, Kücükbayrak ZS, Gunay E, Simsek E. Vesiculobullous eruption of the right arm after intravenous clarithromycin. Indian J Pharmacol. 2011 Feb;43(1):82-3. doi: 10.4103/0253-7613.75679.

26-) Günay E, Günay S, Oz G, Küçükbayrak A. Swyer-James syndrome or destroyed lung?/Coronary artery bypass in a patient with Swyer-James syndrome due to pulmonary tuberculosis. Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Aug;10(4):383; author reply 383-4. doi: 10.5152/akd.2010.103. No abstract available.

27-) Findik G, Gezer S, Aydogdu K, Oz G,Kucukbayrak A, Tastepe I, Karaoglanoglu N, Kaya S.Effect of intrapleural povidone-iodine lavage on thyroid hormones in thoracic surgery. Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Jun;58(4):225-8. doi: 10.1055/s-0029-1240920. Epub 2010 May 31.

28-) Küçükbayrak A, Oz G, Fındık G, Karaoğlanoğlu N, Kaya S, Taştepe I, Senel E, Küçükbayrak ZS.Evaluation of platelet parameters in patients with pulmonary hydatid cyst. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2010 Apr 14;2(1):e2010006. doi: 10.4084/MJHID.2010.006.

29-) Küçükbayrak A, Uğurman F, Dereli N, Cizmeci Z, Günay E.A community acquired pneumonia case caused by Ralstonia pickettii]. Mikrobiyol Bul. 2009 Apr;43(2):331-4. Turkish.

30-) Guclu E, Soypacaci Z, Yildirim M,Kucukbayrak A, Ozdemir D.First case of continuous ambulatory peritoneal dialysis peritonitis due to Candida sake. Mycoses. 2009 May;52(3):280-1. doi: 10.1111/j.1439-0507.2008.01562.x.

31-) Yildirim M, Sahin I,Kucukbayrak A, Ozdemir D, Tevfik Yavuz M, Oksuz S, Cakir S. Hand carriage of Candida species and risk factors in hospital personnel. Mycoses. 2007 May;50(3):189-92.

32-) Abdulkadir Kucukbayrak; Davut Ozdemir; Mustafa Yildirim; Ertugrul Guclu; Besir Erdogmus; Mehmet Akgul; Ferruh Gezen. Multiple Brain Abscesses and Mastoiditis due to : Case Report and Literature Review Morganella morganii: Case Report and Literature Review After Chronic Otitis Media: Case Report and Literature Review. Neurosurgery Quarterly. 17(4):294-296, DEC 2007. DOI: 10.1097/WNQ.0b013e3181540299

33-) Ozdemir D, Korkmaz U, Sahin I, Sencan I, Kavak A, Küçükbayrak A, Cakir S. Ofloxacin induced Sweet's syndrome in a patient with Crohn's disease. J Infect. 2006 May;52(5):e155-7. Epub 2005 Oct 5.

 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

 • Biyokimya Laboratuvarı

SALI

 • Biyokimya Laboratuvarı

ÇARŞAMBA

 • Biyokimya Laboratuvarı

PERŞEMBE

 • Biyokimya Laboratuvarı

CUMA

 • Biyokimya Laboratuvarı

CUMARTESİ

 • Biyokimya Laboratuvarı

PAZAR

 • Biyokimya Laboratuvarı