Assoc.prof. Dr. Mithat GÜNAYDIN

Date of birth: 06.04.1964

 

Areas of specialization

Diseases of The Inguinal Parts (Hernia, Hydrocele, Undescended Testes)

Laparoscopic Undescended Testes Research

Laparoscopic Surgery in Children (Cholecystectomy, Appendectomy, Ovarian Pathologies)

Gastrointesrinal System Surgery in Children

Neonatal Surgery

Thorax Surgery in Children-VATS

Childhood Tumors

Thyroid Surgery in Children

Trauma in Children

 

Education

İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine / 1987

Specialization - Ondokuz Mayıs University School of Medicine - Pediatric Surgery A.D / 1992-1997

 

Experience

Esenler Avicenna Private Hospital / 2017 – Currently

Associate Professorship - Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Pediatric Surgery A.D / 2014

Asst. Prof. Dr. - Ondokuz Mayıs University School of Medicine Pediatric Surgery A.D / 2009

Chief Psyhician - Samsun Obstetrics Gynecology and Pediatric Diseases Hospital 2007

Deputy Chief Physician - Samsun SSK Hospital

Samsun Gazi State Hospital / 1997-2007

 

INTERNATIONAL CONGRES – MEETINGS-COURSES

1. Workshop on Pediatric Urodynamics. October 2rd 1995 İzmir, Turkey

2. The Workshop for Augmentation Cystoplasties: Update April 22-23,1996 Adana Turkey

3. İnternational Meeting on Undescended Testis and Related Disorders. April 17th-18th 2004,

Istanbul, Turkey

4. Workshop on Undescended Testis. April 16th 2004 Istanbul, Turkey

5. The Pediatric Laparoscopic Workshop. November 4-5, 2004 Ankara,Turkey

6. European Symposium on Surgical Site İnfection. December 13th 2007 Madrid, Spain

7. Fellowship in Minimal Access Surgery. 1th-13th March 2010, World Laparoscopy Hospital, Cyber City Gurgaon, Delhi INDIA

8. 18th International Pediatric Colorectal Club Meeting. June 10th-12th 2011 Ankara, Turkey

9. International Workshop for Cloacal Malfarmations. June 10th 2011 Ankara, Turkey

10. 1th Recent Advances In Pediatric Minimally Invasive Surgery.(Web-Symposium)

September,15th 2012 Samsun, Turkey (Organizing committee and Certificate of attendance)

11. IIIrd International Workshop on Hypospadias. Hypos’012. December 5-7 2012, Istanbul Turkey

12. International Workshop on Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children. April 5-6 2013, İstanbul, Turkey

13. 2nd Recent Advances In Pediatric Minimally Invasive Surgery.(Web-Symposium)

September,15th 2013, Samsun, Turkey (Organizing committee and Certificate of attendance)

14. 3nd Recent Advances In Pediatric Minimally Invasive Surgery.(Web-Symposium)

September, 15th 2014, Samsun, Turkey (Organizing committee and Certificate of attendance)

15. 4th Recent Advances In Pediatric Minimally Invasive Surgery.(Web-Symposium)

September,15th 2015, Samsun, Turkey (Organizing committee and Certificate of attendance)

16. 17th EUPSA Congress, 15-18 Haziran 2016, Milano, Italy

 

NATIONAL CONGRES – MEETINGS-COURSES – CERTIFICATES OF APPRECIATION

1-XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 9-13 Mayıs 1994 Marmaris

2- XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-30 Eylül 1995 Pamukkale

3- VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler Kongresi 1-5 Mayıs 1995 Mersin

4- IX. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler Kongresi 21-23 Ekim 1996, Ankara

5- XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 27-29 Eylül 1999-Antalya

6- XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 1-4 Ekim 2000 Kemer-Antalya

7- 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 19-21 Eylül 2001 Samsun

8- 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 15-19 Ekim 2002 Mersin

9- Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları 6. 5-8 Kasım 2004 Ankara

10- XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005 Gaziantep

11- Çocuklarda Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı. 20-21 Eylül 2005 Gaziantep

12- T.C Sağlık Bakanlığı ‘’ HASTANE YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

SERTİFİKASI’’ 15 Ağustos 2009/ Belge No:3190

13- T.C Samsun İlkadım Kaymakamlığı ‘’TAKDİRNAME’’ 29.06.2009 Belge No:2009-22

14- OBB ETÜ-SEM ve KAMU İHALE KURUMU’nun ‘’T.C Sağlık Bakanlığı sertifikalı kamu

alımları eğitimi’’ 19-20 Temmuz 2008. Belge No: SEM. 2008/55. SB.060 Tarih 31.07.2008

15- Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı. 25 Ocak-07 Şubat 2010 Samsun

16- Türkiye Bilimler Akademisi I. Kök Hücre Kursu ve V. Kök Hücre Sempozyumu 25-26 Haziran 2010 Ankara

17- ‘’ I. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu’’ 29 Eylül-01 Ekim 2010 Samsun

18- 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül 2010 Antalya

19-’’ 1.Eğitim Becerileri ve PDÖ Kursu’’ 17-21 Ocak 2011 Samsun

20- Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı. 30 Mart-1 Nisan 2011, Diyarbakır

21- 3.Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu. 10 Nisan 2011, Samsun.

(Eğitici-Teşekkür Belgesi)

22- İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu. 24-25 Haziran 2011, Ankara

23- Akademik Gelişim Kursu-1’’ Bilimsel Çalışma, Makale yazımı ve Sunum Teknikleri’’ 24-

25 Mart 2012, Samsun (Katılım ve Teşekkür Belgesi)

24- OMÜ. Tıp Fakültesi, Aktif Üniversiteliler Kulübü 14 Mart Etkinlikleri. (Konuşmacı-

Teşekkür Belgesi)

25- OMÜ. Tıp Fakültesi ‘’Hasta ve Hekim Hakları Sempozyumu. 29-30 Mayıs 2012

(Konuşmacı -Teşekkür Belgesi)

26- Pectus Excavatumda Nuss Ameliyatı Çalıştayı. 03 Mayıs 2012, Samsun

27- Acil Hastalıklara Yaklaşım Kursu, 26-27 Mayıs 2012, Samsun (Teşekkür Belgesi-

Konuşmacı)

28- 1.Karadeniz Acil Günleri ‘’ Çocuk ve Erişkin Çağda Solunumsal Aciller’’ 27-28 Aralık

2012, Samsun (Teşekkür Belgesi-Konuşmacı)

29- 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 17-20 Ekim 2012, Ankara

30- Akademik Gelişim Kursu-2’’ Bilimsel Çalışma ve Makale yazımı’’ 16 Mart 2013, Samsun

(Katılım ve Teşekkür Belgesi)

31- OMÜ. Soru Hazırlama Eğitimi. 18-21 Mart 2013, Samsun

32- 3.DSD Günü. Cinsel gelişim Bozukluklarında Güncel Cerrahi Sempozyomu. 31 Mayıs

2013. Manisa

33- Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 29 Eylül-01 Ekim 2013, İstanbul

34- 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir (Katılım

Belgesi-Kurs Eğitmeni-Teşekkür Belgesi

35- “Morbid Obezite Cerrahi Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar’’ sempozyumu, 21 Aralık

2013, Samsun

36- 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17-20 Eylül 2014, Trabzon

37- 5. Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu. 18-19 Ekim 2014 Ankara

(Certificate of attendance and -Appreciation Certificate)

38- Ulusal 2.SAD Kongresi 6-9 Kasım 2014, Antalya’’ Cerrahi Alan Enfeksiyon Rehberindek

Yenilikler’’ (Teşekkür Belgesi-Konuşmacı)

39- Hirschsprung Hastalığı ve Benzeri Sendromlar, Web Sempozyum, 5 Aralık 2014

Samsun. (Katılım Belgesi, Konuşmacı)

40- Akademik Gelişim Kursu-6. Bilimsel Çalışma ve Makale yazımı’’ 28-29 Mart 2015,

Samsun (Teşekkür Belgesi-Oturum Başkanlığı)

41- 1.Karadeniz Pediatrik Nefro-Üroloji Sempozyumu, 13 Mart 2015, Samsun

42- 30. ANKEM Kongresi. 6-10 Mayıs 2015. Girne-KKTC. ‘’Komplike Deri –Yumuşak Doku

Enfeksiyonları Hasta yönetimi’’ Olguya Dayalı Yaklaşım. (Oturum Başkanlığı)

43- II. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu 22-24 Ekim 2015, Samsun

44- 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim 2015. Antalya (Katılım-Teşekkü

Belgesi-Oturum Başkanlığı)

45- T.C Sağlık Bakanlığı Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Kadın

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ‘’TEŞEKKÜR BELGESİ’’

46- Pediatrik Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyonu Sempozyumu. 19-20 Şubat 2016 İzmir

47- 1.Acil Hemşireliği Bahar Sempozyumu, 8-10 Nisan 2016, Samsun. (Organizasyon

Komitesi -Teşekkür Belgesi-Konuşmacı)

48- 31. ANKEM Kongresi. 4-8 Mayıs 2016. Bodrum. ‘’Cerrahi Yara Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım.’’ (Konuşmacı)

49- 6. Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu. 28-29 Mayıs 2016

 

Vocational Affiliations

TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ SAMSUN TABİP ODASI (2010-2014 yılları arası iki dönem Samsun Tabip Odası Başkanı)- Halen Onur Kurulu Üyesi

SAĞLIK YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ DERNEĞİ (SAYED)

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ (TÇCD)

PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ

WORLD ASSOCIATION OF LAPAROSCOPIC SURGEONS (WALS)

 

Research and publications

A. Articles published in international refereed journals:

A1. Mithat Gunaydin, Burak Tander, Dilek Demirel, Gonul Caltepe, Ayhan Gazi Kalayci,

Esra Eren, Unal Bicakcı, Riza Rizalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay. Different techniques for

biliary diversion in progressive familial intrahepatic cholestasis. J Pediatr Surg 2016; 51:

386–389 http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.08.011

A2. Cetin Ali Karadag, Burak Tander, Basak Erginel, Dilek Demirel, Unal Bicakci, Mithat

Gunaydin, Nihat Sever, Ferit Bernay, Ali Ihsan Dokucu. Laparoscopic repair in children with

traumatic bladder perforation. J Minim Access Surg. 2016 Jul-Sep; 12(3): 292–294.

doi: 10.4103/0972-9941.169973

A3. Ünal Bıçakcı, Gürkan Genç, Burak Tander, Mithat Günaydın, Dilek Demirel, Ozan

Özkaya, Rıza Rızalar, Ender Arıtürk, Ferit Bernay. Single port laparoscopic and open

surgical accesses of chronic peritoneal dialysis in children: A single center experience over

12 years. J Minim Access Surg April-June 2016; 12(2): 162-166 DOI: 10.4103/0972-

9941.147364

A4. Ozlem Yuce, Mehmet Acıkgoz, Ahmet Guzel, Atakan Comba, Mithat Gunaydın, Gonul

Caltepe, Ayhan Gazi Kalaycı. Metallic Foreign Body Ingestion During Childhood; the

Experience of a University Hospital in Turkey. JAEM (Journal of academıc emergency

medıcıne) 2015; 14: 79-82 DOI: 10.5152/jaem.2015.10692

A5. A Guzel, S Kayhan, S Tutuncu, A Guzel, L Duran, H Alacam, M Gunaydin, AC Torun,

MZ Yilmaz, MY Selcuk, N Murat. Attenuation of bleomycin induced lung fibrosis by

erdosteine and inhibition of the inducible nitric oxide synthase. Bratisl Lek Listy 2015; 116

(3) 196 – 202 DOI: 10.4149/BLL_2015_039

A6- Güzel A, Günaydin M, Bernay F, Paksu MS. Case report: a rare cause of respiratory

distress in a paediatric emergency department patient. Hong Kong Journal of Emergency

Medicine. 21(1): 55-56, (2014)

A7- Tander B, Bıçakçı Ü, Günaydın M, Demirel D, Rızalar R. Which technique is the best

for the surgical management of empyema thoracis in children? Kardiochirurgia I

Torakochirurgia Polska 10 (2): 130-132 (2013)

A8- Paksu MS, Kilinc AA, Asilioglu N, Gunaydin M, Aydin T, Guzel A. Iatrogenic tracheal

rupture in a child: case study and review of literature. Pediatr Emerg Care. 29(8):934-8

(2013) doi: 10.1097/PEC.0b013e31829ec8a7

A9- Kayhan S, Guzel A, Duran L, Tutuncu S, Guzel A, Gunaydın M, Salis O, Okuyucu A,

Selcuk MY. Effects of leflunomide on inflamation and fibrosis in bleomycine induced

pulmonary fibrosis in wistar albino rats. J Thorac Dis. 5(5):641-9 (2013) doi:

10.3978/j.issn.2072-1439.2013.09.20.

A10- G Genç, Ü Bıçakcı, M Günaydın, B Tander, C. Aygün, O Özkaya, R Rızalar, E Arıtürk,

Ş Küçükodük, F Bernay. Temporary Peritoneal Dialysis in newborns and children: A single

center experience over five years. Renal Failure, 34(9): 1058-1061, (2012)

A11- M Günaydın, D. Güvenç, L. Yıldız, A. Aksoy, Ü. Bıçakcı, B. Tander, A.T. Sünter, H.S.

Ayyıldız, E. Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay. ‘’Karın içi yapışıklığı önlemek için kullanılan

maddelerin karşılaştırılması: Ratlarda deneysel bir çalışma’’. Turkiye Klinikleri J Med Sci

32(2):337-345 (2012) doi:10.5336/medsci.2011-22902

A12- A. Güzel, M Günaydin, A. Güzel, H. Alaçam, N. Murat, A. Gacar, T. Güvenc.

‘’Infliximab attenuates activated charcoal and polyethylene glycol aspiration-induced lung

injury in rats’’. Exp Lung Res 38(3):147-156 (2012) DOI: 10.3109/01902148.2012.659836

A13- M Günaydın, A. Guzel, A. Guzel, H. Alacam, O. Salış, N. Murat, A. Gacar, T. Guvenc.

‘’The effect of curcumin on lung injuries in a rat model induced by aspirating gastrointestinal

decontamination agents’’. J Pediatr Surg 47(9):1669-1776 (2012) doi.

10.1016/j.jpedsurg.2012.01.076

A14- M Gunaydin, Ü. Bıçakcı, A.T. Bozkurter, M. Elli, B. Tander, S. Barış, R. Rızalar, E.

Arıtürk, F. Bernay. Gastrointestinal Stromal Tumor: A Very Rare Cause Of Jejunoileal

Intussusceptıon In A 6-Year-Old Girl. J Pediatr Surg 47(5): E15-E18 (2012)

doi.10.1016/j.jpedsurg.2011.12.021)

A15- A. Guzel, A. Guzel, M Gunaydin, H. Alacam, O. Salis, M.Ş. Paksu, N. Murat, A.

Gacar, T. Guvenc. ‘’The role of iNOS inhibitors on lung injury induced by gastrointestinal

decontamination agents aspiration’’. J Mol Hist 43:351-360 (2012) DOI 10.1007/s10735-

012-9397-z

A16- M Günaydın, R. Rızalar, M. Günaydın, L. Yıldız, K. Bilgin, B. Tander, Ü. Bıçakcı, A.T.

Sünter, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’Proshield® (Organosilane Quaternary Amine) Coated

Silicone Catheters: Do They Have Any Effect On Bacterial Colonisation And Tissue

Histopathology?’’ Turkiye Klinikleri J Med Sci 31(6):1471-1476 (2011)

doi:10.5336/medsci.2010-21831

A17- M Günaydin, R. Rızalar, Ö. Apaydın, A.T. Bozkurter, A.G. Kalaycı, E. Arıtürk, F.

Bernay. ‘’Idiopathic Fibrotic Pancreatitis: A Rare Case Presentation’’. Journal of US-China

Medical Science 8: 501-504 (2011)

A18- M Gunaydin, F. Cakmak Celik, B. Tander, AT. Bozkurter, Y. Sullu, S. Baris, R. Rizalar,

Ş. Kucukoduk. Two cases of fetus in fetu. J Pediatr Surg 46:E9-E12 (2011) doi:10.1016/j.jpedsurg.2011.05.012

A19- M Gunaydin, R. Rizalar, A.T.Bozkurter, B. Tander, E. Ariturk, F. Bernay. ‘’Gastric serosal tear due to congenital pyloric atresia: A rare anomaly, a rare complication. Afr J Ped

Surg 8(2):232-234 (2011) DOI:10.4103/0189-6725.86071

A20- U. Bicakci, B. Tander, M Gunaydin, R. Rizalar, E. Ariturk, F. Bernay. ‘’The Comparison of the open and Laparascopic appendectomy:Is there any outcome difference between noncomplicated and complicated appendicitis?’’ Balkan Med J 28: 304-306 (2011) DOI:

10.5174/tutfd.2010.04604.1

A21- A.O. Katranci, S. Görk, R. Rizalar, M. Günaydin, E. Aritürk, F. Bernay, N. Gürses.

‘’Pentalogy of Cantrell’’. Indian J Pediatr 65(1):149-153 (1998)

A22- M Günaydin, E. Aritürk, R. Rizalar, S. Görk, F. Bernay, N Gürses. ‘’ Unilateral Inguinal

Ectopic Scrotum And İmperforate Anus: A Case Report. J Ped Surg 32(9):1360-1361

(1997)

A23- R. Rızalar, S. Somuncu, F. Bernay, E. Aritürk, M Günaydin, N. Gürses.

‘’Postpneumonic Empyema in Children Treated by Early Decortication’’. Eur J Ped Surg

7(3): 135-137 (1997)

A24- Somuncu, F. Bernay, R. Rızalar, E. Aritürk, M. Günaydin, N. Gürses. ‘’Congenital

Lumbar Hernia Associated With The Lumbocostovertebral Syndrome: Two Cases’’ Eur J

Ped Surg 7(2): 122-124 (1997)

A25- S. Somuncu, E. Aritürk, Ö. İyigün, F. Bernay, R. Rizalar, M Günaydin, N. Gürses. ‘’A

case of Anterior Sacral Meningocele Totally Excised Using The Posterior Sagittal

Approach’’. J Ped Surg 32(5): 730-732 (1997)

A26- E. Aritürk, R. Rizalar, M Günaydin, F. Bernay, N. Gürses. ‘’A Case of Ectopic Anus

Localized on the Right Gluteus " J Ped Surg 31(10):1451-1453 (1996)

 

B. Presented in international scientific meetings and in Proceedings Announcements:

B1. M Gunaydin, B Tander, U Bicakci, S Hancioglu, F Bernay. Percutaneous Endoscopic

Gastrostomy And Factors Affecting Complications. 17th EUPSA Congress, 15-18 Haziran

2016, Milano, Italy

B2. U Bicakci, R Rizalar, Y Issi, B Yagiz, B Tander, M Gunaydin, E Ariturk, F Bernay.

Proximal Hypospadias With Severe Chordee: Management With Two-Stage Procedure And

Factors Affecting Outcome. 17th EUPSA Congress, 15-18 Haziran 2016, Milano, Italy

B3. D Demirel, U Bicakci, R Rizalar, M Gunaydin, B Tander, O Aydin, F Pinarli.

Hıstopathologıcal Effects of Mesenchymal Stem Cells In Rats Wıth Bladder And Posterior

Urethral Injuries 17th EUPSA Congress, 15-18 Haziran 2016 Milano, Italy

B4. M Gunaydin, B Tander, F Bernay, R Rizalar, U Bicakci. Protection of testicular artery

in laparoscopic surgery for varicocele. 6th Annual Congress. ESPES. 28th-30th September

2016, Madrid.

B5. B Tander, M Gunaydin, S Hancioglu, E Ariturk, U Bicakci, F Bernay. Problems of

gastrostomy and affectıng factors. 6th Annual Congress. ESPES. 28th-30th September 2016,

Madrid.

B6. B Tander, E Gun, M Gunaydin. Laparoscopic pull through without colostomy for

definitive surgery of saxena type 4 pouch colon. 6th Annual Congress. ESPES. 28th-30th

September 2016, Madrid.

B7. B Tander, M Gunaydin. Primary abdomiınal cocoon syndrome identified during

laparoscopic peritoneal dialysis catheter insertion. 6th Annual Congress. ESPES. 28th-30th

September 2016, Madrid.

B8. B Tander, M Gunaydin, A Marangoz, A Ulus, E Kuruoglu, E Gun, F Bernay.

Laparoscopy for the problems of ventriculo-peritoneal shunts. 6th Annual Congress. ESPES.

28th-30th September 2016, Madrid.

B9. B Tander, S Atmaca, M Gunaydin, E Gun. Management of a pen cap aspiration by

tracheotomy due to failed removal attempts through rima glottis. 6th Annual Congress.

ESPES. 28th-30th September 2016, Madrid.

B10. B Yağız, U Bıçakcı, N Bıçakcı, Y Issı, N Özden, B Tander, M Günaydın. Evaluating the Methods For Postvoidal Volume Assessment and Factors that can Interfere with the Results. 26th Congress of European Society for Paediatric Urology, (ESPU) Prag 14-17 October 2015

B11. B Tander, U Bicakci, M Gunaydin, R Rizalar, E Ariturk, F Bernay. Endoscopic Removal of Sharp Objects in the Upper Gastrointestinal Tract. IPEG’s 23rd Annual Congress for

Endosurgery in Children. BAPS 61th Annual Meeting. July 22-26, 2014. Edinburgh, Scotland

B12. B Tander, D Demirel, AB Onaksoy, M Gunaydin, U Bicakci, R Rizalar, E Ariturk, F

Bernay. Bronchoscopic Removal of Foreign Bodies: Factors Affecting the Management.

IPEG’s 23rd Annual Congress for Endosurgery in Children. BAPS 61th Annual Meeting. July

22-26, 2014. Edinburgh, Scotland

B13. U Bıcakcı, M Gunaydin, B Tander, R Rızalar, E Aritürk, F Bernay. Laparoscopic

Management of Nonpalpable Testes: Which Method To Be Chosen? 3rd Annual Meeting of

European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons-ESPES&22nd Congress of GECI.

Marseille, France. September 26-28, (2013)

B14. B Tander, Ç Karadag, B Erginel, D Demirel, U Bıcakcı, M Gunaydin,T Kamacı, N

Sever, F Bernay, A.İ Dokucu. Laparoscopic Repair of Traumatic Bladder Perforation. 3rd

Annual Meeting of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons-ESPES&22nd

Congress of GECI. Marseille, France. September 26-28, (2013)

B15. B. Tander, U. Bicakci, M. Gunaydin, D. Demirel, T. Bozkurter, E. Ariturk, R. Rizalar,

F. Bernay. ‘Thoracoscopic Debridement of Empyema Thoracic: Which technique is better?’

IPEG’s 21th Annual Congress for Endosurgery in Children. San Diego,USA March 6-10, (2012)

B16. B. Tander, U Bicakci, G. Genc, M. Gunaydin, O. Ozkaya, E. Ariturk, R. Rizalar, F.

Bernay. ‘Chronic Ambulatory Peritoneal Dialysis: Comparison of Laparoscopic and Open

Surgery’. IPEG’s 21th Annual Congress for Endosurgery in Children. San Diego, USA March

6-10, (2012)

B17. U Bıçakci, B Tander, M Gunaydin, AB Onaksoy, R Rizalar, E Arıturk, F Bernay

Comparison of Open and Laparoscopic Repair of Morgagni Hernia. ESPES 2nd Annual

Scientific Meeting. Napoli, Italy, September, 20th-21th, (2012)

B18. AT Bozkurter, U Bıcakcı, E Arıturk, B Tander, I Işıldak, M Kefeli, M Gunaydin, R

Rızalar, F Bernay. pH Measurements and its correlation with viabilty in rats with testicular

torsion.13th EUPSA CONGRESS and 59th BAPS CONGRESS. Rome, June 13-16 (2012)

B19. U Bicakci, B. Tander, M Gunaydin, G. Genc, S. Ayyıldız, R. Rizalar, E. Ariturk, F.

Bernay. ‘Insertion of Laparoscopic Peritoneal Dialysis Catheter: A Simple Technique’. 12th

Annual Meeting of the British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons and 1st

‘inaugural’ meeting of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. Chelsea, London 2- 4 November (2011)

B20. G. Karatekin, M. Kılınç, Ö. Korkmaz, M. Günaydın. ‘Neonatal sepsis at a neonatal care unit in the Black Sea Region of Turkey: A two-years analysis’. ECCMID 16-19 May Helsinki, Finland (2009)

B21. M. Kılınç, G. Karatekin, Ö. Korkmaz, M. Gunaydin. ‘Antimicrobial resistance in the bacteria isolated from blood culture in neonatal intensive care unit.’ 3rd Congress of

European Microbiologists, june 28-july 2, Gothenburg, Sweden (2009)

 

C- Book chapters:

C1- Mithat Günaydın. Çocuklarda Travma. Kavalcı C. Pratik Acil Tıp Cep Kitabı. Derman

Tıbbi Yayıncılık. Haziran 2016, Ankara,1.baskı. Cilt 1sayfa: 54-107, ISBN: 978-605-5121-

34-1 DOI:10.4328/DERMAN.3886

C2- Mithat Günaydın. Çocuklarda Karın Ağrısı ve Akut Cerrahi Karın. Kavalcı C. Pratik

Acil Tıp Cep Kitabı. Derman Tıbbi Yayıncılık. Haziran 2016, Ankara, 1.baskı cilt 2, sayfa:

608-655, ISBN: 978-605-5121-34-1 DOI: 10.4328/DERMAN.3885

C3- Mithat Günaydın. Cerrahi Alan Enfeksiyon Rehberindeki Yenilikler. 2.Ulusal

Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi. Kongre Kitabı sayfa 44-52. ISBN:978-

605-64017-0 (Konuşma Metni)

 

D. Articles published in national refereed journals:

D1. M Günaydin. Over kitlelerine laparoskopik yaklaşım. Çocuk Cerrahisi Dergisi 30(Ek

sayı 3):263-272, 2016 doi:10.5222/JTAPS.2016.263

D2. M Gunaydin, B Tander, D Demirel, U Bicakci, AB Onaksoy, E Ariturk, F Bernay.

Cholecystectomy in children: Why and how? J. Exp. Clin. Med., 2016; 33(1): 15-18 doi:

10.5835/jecm.omu.33.01.005

D3. U Bicakci, D Demirel, N Bicakci, Y Issi, B Yagiz, M Gunaydin, B Tander, E Ariturk, F

Bernay. Urological and intestinal functional outcomes of sacrococcygeal teratoma following

surgery. J Exp Clin Med., 2016; 33(1): 19-21 doi : 0.5835/jecm.omu.33.01.006

D4. U Bicakci, D Demirel, B Yagiz, Y Issi, M Gunaydin, B Tander, F Bernay. Comparison

of treatment modalities for urinary tract dilatation in children: Open versus endoscopic

surgery. J. Exp. Clin. Med., 2016; 33(1): 23-26 doi: 10.5835/jecm.omu.33.01.007

D5. M Günaydın, D Demirel, F Bernay, E Arıtürk, Ü Bıçakcı, B Tander. Çocuklarda perfore

apandisitlerde laparoskopik apendektomi: İntraperitoneal drenaj gerekli midir? 2015; 6 (3):

224-227 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi:

10.5799/ahinjs.01.2015.03.0523

D6. M Günaydın. Çocuklarda Torasik Ampiyeme Güncel Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J

Pediatr Surg-Special Topics 2015; 5(2): 24-32

D7- Atakan Comba, Özlem Yüce, Ahmet Güzel, Mehmet Açıkgöz, Mithat Günaydın, Ayhan

Gazi Kalaycı. Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi. J Pediatr Emerg

Intens Care Med 2015; 1: 25-30 Doi: 10.5505/cayd.2015.69885

D8- B Tander, U Bicakci, M Gunaydin, R Rizalar, E Ariturk, F Bernay. Probleme dayalı

öğretim ilk üç yıl öğrencilerinin klinik senaryolarının yazımında çocuk cerrahisinin rolü.

Çocuk Cerrahisi Dergisi 2013;27(1):33-36 doi:10.5222/JTAPS.2013.033

D9- M Günaydın, B. Tander, Ü. Bıçakcı, A. Güzel, R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay.

Charecteristics of bean aspiration in children. J Clin Exp Invest 3 (1): 18-21 (2012) doi:

10.5799/ahinjs.01.2012.01.0104

D10- A Comba, G Çaltepe, AG Kalaycı, Ö Kırmemiş, M Kefeli, MS Nural, M Günaydın, F

Karagöz, R Rızalar. Akut pankreatit ile başvuran bir duodenal duplikasyon kisti olgusu.

Endoscopy 20(1):17-19 (2012)

D11- M Günaydın, BD Demirel, AT Bozkurter, E Arıturk, R Rızalar, F Bernay. Intrathoracic

Gastric Perforation in a Child. Güncel Pediatri 10: 36-39 (2012)

D12- M Günaydın, B.D. Demirel, Ü. Bıçakcı, B. Tander, E. Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay.

Intraabdominal Hemorrhagic Cyst In a Newborn Due to Domestic Violence during

Pregnancy. Turkish J Pediatr Dis. 5(4): 246-250 (2011)

D13- F.Turna, F.Çakmak Çelik, Ü. Bıçakcı, C. Aygün, M Günaydın, M. Kefeli, Ş.

Küçüködük. ‘’Mediastinal Teratoma In A Newborn Presenting With Respiratory Distress And

Superior Mediastinal Syndrome: A Case Report.’’ Journal of Contemporary Medicine 1(1):

21-24 (2011)

D14- M Günaydın, D. Polat, F. Saltık, B. Özkanlı. ‘’Pilomatrikoma deri tümörlerinin ayrıcı

tanısında hatırlanmalıdır: İki olgu sunumu.’’ J Exp Clin Med 28:86-89 (2011)

D15- M Günaydın, B. Özkanlı, D. Polat. ‘’İnfantil Fibröz Hamartom.’’ Türkiye Klinikleri J

Pediatr 20(1):84-86 (2011)

D16- G.Karatekin, M Günaydın. ‘’Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Dağılımı.’’ Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41(2):73-76 (2010)

9D17- Ü. Bıçakcı, G.Ç. Dinler, T. Bozkurter, B. Tander, M Günaydın, S. Akbaş, E. Arıtürk.

‘’Caustic esophagitis in two siblings: Munchausen syndrome by Proxy.’’ Journal of Pediatric

Sciences 2(6): 6-10 (2010

D18- Ü. Bıçakcı, M Günaydın, B. Tander, C. Aygün, R. Rızalar, E. Arıtürk, Ş. Kücüködük,

F. Bernay. ‘’Outcome of postoperative intubation and mechanical ventilation in neonates

with surgical pathologies’’ Journal of Pediatric Sciences 2(6): 1-5 (2010)

D19- A.O. Katrancı, M Günaydın, S. Somuncu, E. Arıtürk, N. Gürses. ‘’Ciltaltı Yerleşimli

Hidatik Kist Olgusu.’’ O.M.Ü Tıp Dergisi 14(3):217-221 (1997)

D20- M Günaydın, L. Yıldız, R. Rızalar, S. Somuncu, Ş. Özdamar, E. Arıtürk, F. Bernay,

N.Gürses.‘’Deneysel Korozif Özofagus Yanıklarında İntralezyonel Uzun Etkili Kortikosteroid

Uygulanmasının Etkisi.’’ Pediatrik Cerrahisi Dergisi 11: 15-19 (1997)

D21- Ş. Özdamar, M Günaydın, R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay, F. Karagöz, B. Kandemir,

N. Gürses. ‘’Wilms Tümörlerinde p53 Tümör Baskılayıcı Gen ve PCNA Ekspresyonları ile

Klinik Evre İlişkileri.’’ Ankara Patoloji Bülteni 13(1): 59-62 (1996)

D22- N. Gürses, F. Bernay, E. Arıtürk, R. Rızalar, M Günaydın, S. Somuncu. ‘’Yenidoğanda

Gastrointestinal Sistem Perforasyonları: Otuz Retrospektif Olgu.’’ O.M.Ü Tıp Dergisi 13(2):

111-118 (1996)

D23- S. Somuncu, E. Arıtürk, M Günaydın, R. Rızalar, F. Bernay, N. Gürses. ‘’Nadir Görülen

Anorektal Malformasyon Tipleri: Üç Olgu Nedeniyle.’’ Pediatrik Cerrahi Dergisi 10: 36-3

(1996)

D24- S. Sözübir, S. Özgür, M Günaydın, R. Rızalar, H. İnan, E. Arıtürk, F. Bernay, N.

Gürses. ‘’Yenidoğanda Soğuk Buhar Uygulamasının Boğaz Florası Üzerine Etkileri.’’ O.M.Ü

Tıp Dergisi 12(4): 327-330 (1995)

D25- R. Rızalar, M Günaydın, M. Günaydın, S. Somuncu, F. Bernay, N. Gürses. ‘’Deneysel

Splenik Arter Ligasyonu ve Splenik Ototransplantasyonun Pnömokok Sepsisine Etkisi.’’

Pediatrik Cerrahi Dergisi 9: 321-325 (1995)

D26- M Günaydın, E. Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay, N. Gürses. ‘’Multikistik Displastik

Böbreğin Hidronefrotik Tipi.’’ T Klin Pediatri 4: 83-86 (1995)

D27- R.Rızalar, M Günaydın, F. Bernay, E. Arıtürk, S. Görk, N. Gürses. ‘’Çocukluk Çağı

Guatrları’’. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8:102-106 (1994)

D28- R.Rızalar, M Günaydın, N. Gürses, E. Arıtürk, F. Bernay, N. Gürses. ‘’Çocukluk Çağ

Hidatik Kistleri.’’ O.M.Ü Tıp Dergisi 11(3):197-204 (1994)

D29- R. Rızalar, M Günaydın, Ş. Özdamar, L. Yıldız, A. Saraç, N. Gürses. ‘’Liyofilize

Kollajenin Deneysel Karaciğer Travmalarında Hemostaz ve Yara İyileşmesine Etkileri.’’

Pediatrik Cerrahi Dergisi 8: 69-74 (1994)

D30- R. Rızalar, M Günaydın, N. Gürses. ‘’Gazyağı Alımına Bağlı İlginç Bir Klinik Seyir.’’

Klin Pediatri 3:69-71 (1994)

 

E. The papers presented in the national scientific meetings and published in the paper books:

E1- A Oral, T Soyer, İ Akkoyun, MN Azılı, ÇU Durakbaşa, A Karaman, GG Bahadır, Ö Özen,

E Divarcı, S Yalçın, GT Tekand, H İlhan, Ü Güvenç, G Kıyan, M Günaydın. Türkiye Ulusal

Özofagus Kayıt Sistemi 1. Yıl verilerinin incelenmesi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

26-30 Ekim 2016, Girne-KKTC

E2- M Günaydın, B Tander, Ü Bıçakcı, E Gün, A Dağdemir, S Hancıoğlu, E Arıtürk, F

Bernay. Büyük damarlarla yakın ilişkisi nedeniyle inoperabl olan nöroblastom hastalarına

yaklaşım. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E3- M Günaydın, B Tander, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay. Çocuklarda görülen konjenital boyun patolojileri. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016,

Girne, KKTC

E4- B Tander, M Günaydın, B Önaksoy, E Gün, F Bernay, E Kuruoğlu, A Marangoz, A Ulus.

Ventrikuloperitoneal Şant Cerrahisi Sorunlarında Laparoskopi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahis

Kongresi. 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E5- Ü Bıçakcı, R Rızalar, Y Issı, B Yağız, B Tander, M Günaydın, E Arıtürk, F Bernay.

Çocuklarda iki evreli proksimal hipospadiyas onarımının sonuçları: hypospadias objective

penile evaluation (hope) skorlaması ve komplikasyon oranları. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi

Kongresi. 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E6- Ü Bıçakcı, Y Issı, B Yağız, R Rızalar, B Tander, M Günaydın, E Arıtürk, F Bernay

Proksimal hipospadiyas ve ciddi kordide iki aşamalı ameliyat: uroflow çalışması ile

değerlendirme. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E7- N Yıldırım, M Günaydın, S Hancıoğlu, B Tander. Laparoskopik apendektomilerde

apendektomi materyalinin dışarı alınması. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi.

26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E8- F Demirbaş, E Eren, G Çaltepe, M Günaydın, AG Kalaycı, E Arıtürk. Bilier Atrezili

Olgularda Erken Tanının Önemi. 11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme

Kongresi. 4-7 Mayıs 2016 Samsun

E9- Ü Bıçakcı, N Bıçakcı, B Yağız, Y Issı, N Özden, B Tander, M Günaydın: İşeme Sonrası

Rezidv İdrar Hacminin Ölçümünde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Bunlar

Üzerine Etkili Olabilecek Parametrelerin Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji

Kongresi, 2015 Diyarbakır

E10- B Tander, M Günaydın, S Hancıoğlu, E Arıtürk, Ü Bıçakcı, F Bernay Gastrostomi

Sorunları ve Etkileyen Faktörler 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015, Antalya

E11- S Seyis, N Bayrak, C Acar, E Horoz, S Hancıoğlu, B Tander, M Günaydın, Ü Bıçakcı,

E Arıtürk, F Bernay. Gastrostomi Giriş Yeri Sorunlarında Hemşirelik Bakımı 33. Ulusal

Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015, Antalya

E12- M Günaydın, B Tander, E Gün, Ü Bıçakcı, E Arıtürk F Bernay. Çocuklarda Over

Patolojileri, Yaklaşım ve Prognozu Etkileyen Faktörler. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,

Ekim 2015, Antalya

E13- M Günaydın, S Hancıoğlu, M Kefeli,, M Ceyhan Bilgici, M Tosun, B Tander.

Çocuklarda Nadir Görülen Over Tümörü: Juvenil Granulosa Hücreli Tümör. 33. Ulusal

Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015, Antalya

E14- M Günaydın, B Tander, Ş Paksu, Ü Bıçakcı, S Hancıoğlu, F Bernay. Karinadan Sol

Ana Bronşa Uzanan Yaralanmanın Primer Rezeksiyonla Anastomozu. 33. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015, Antalya

E15- B Tander, E Gün, M Günaydın. Saxena Tip 4 Poş Kolon Definitif Cerrahisinde

Kolostomisiz Laparoksopik Pull Through. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015,

Antalya

E16- N Yıldırım, B Tander, M Günaydın, F Bernay Laparoskopik Cerrahideki Sütür

Uygulamalarındaki Hemşirenin Rolü. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015,

Antalya

E17- Ü Çolak, C Aygün, A Efendioğlu, Ağayev, M Günaydın, M Kefeli, FZ Özen. Trizomi

13’de bildirilmemiş hepatobilier sistem anomalisi: Koledok Kisti. 51. Türk Pediatri Kongresi.

21 Mayıs 2015, Efes İzmir

E18- Ü Bıçakçı, B Tander, B Yağız, M Günaydın, A Önaksoy. Çift toplayıcı sistemdeki

vezikoüreteral reflünün laparoskopik Lich-Gregoire metodu ile düzeltilmesi. pp 32. V.

Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 16-19 Nisan 2014 Antalya.

E19- A Comba, Ö Yüce, M Açıkgöz, G Çaltepe, M Günaydın, B Tander, A Güzel, AG

Kalaycı. Yutmak mı Boğulmak mı? Yabancı cisimde bir üniversite deneyimi. 10. Ulusal

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 30 Nisan- 3 Mayıs 2014, Malatya

E20- E Hayalioğlu, M Ceyhan Bilgici, B Öztürk, M Günaydın. Nadir bir akut pelvik ağrı

sebebi olan Herlyn Werner Wunderlich sendromunda görüntüleme bulguları. 35.Ulusal

Radyoloji Kongresi 11-16 Kasım (2014) Antalya

E21- B Tander, S Hancıoğlu, M Günaydın. Bronş İçine Sıkışmış Bir Tavla Zarının

Çıkarılması: Teknik Zorlukla Baş etme Yöntemi, 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eki

2014, Trabzon

E22- B Tander, B Önaksoy, M Günaydın. Morbid Obez Bir Kızda Laparoskopik “Sleeve”

Gastrektomi 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014, Trabzon

E23- M Günaydın, B Tander, S Hancıoğlu, C Albayrak, Ü Bıçakcı, F Bernay. Çocuklarda

Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni: lummer-Vinson Sendromu 32. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014, Trabzon

E24- M Günaydın, C Kara, M Ceyhan Bilgici, M Kefeli, S Hancıoğlu, M Elli, B Tander, E

Arıtürk. Üç Yaşında Erkek Hastada Androjen Salgılayan Sürrenal Kortikal Karsinom 32.

Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014, Trabzon

E25- M Günaydın, Ü Bıçakcı, B Tander, Ö Apaydın, D Demirel, R Rızalar, E Arıtürk, F

Bernay. Palpe edilemeyen testiste laparoskopik yaklaşım. pp6, IV. Ulusal Pediatrik Üroloji

Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya.

E26- Ü Bıçakçı, M Günaydın, D Demirel, E Gün, B Tander. Sipina bifida hastalarında temiz

aralıklı kateterizasyon için kullanılan hidrofilik kateterler ile Chitosan kaplı antibakteriyel

kateterlerin idrar yolu enfeksiyonları açısından karşılaştırılması. pp23, IV. Ulusal Pediatrik

Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya.

E27- Ü Bıçakcı, AB Önaksoy, M Günaydın, D Demirel, B Yağız, B Tander, R Rızalar, E

Arıtürk, S Ayıldız, F Bernay. Subüreterik enjeksiyon uygulanmış hastalarda Vezikoüreteral

Reflünün prognozunu etkileyen parametreler. Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Güncel

Yaklaşımlar Çalıştayı. VUR 2013. 29 Eylül-01 Ekim 2013 İstanbul

E28- Ü Bıçakcı, S Hancıoğlu, M Günaydın, A Kurt, B Yağız, B Tander, E Arıtürk. Normal

anal açıklıklı, Rekto-ürogenital sinüs fistüllü, labial füzyonlu ve özofagus atrezili olgu

sunumu. Cinsel gelişim Bozukluklarında Güncel Cerrahi Sempozyomu (3. DSD Günü). 31

Mayıs 2013, Manisa

E29- M Günaydın, B Yağız, M Elli, Ü Bıçakcı, S Barış, A Dağdemir, B Tander. Böbrekte

Primer Sinovyal sarkom: Nadir Bir Olgu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-02

Kasım 2013, Eskişehir

E30- M Günaydın, B Tander, BD Demirel, Ü Bıçakcı, E Gün, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay.

Konjenital Akciğer Malformasyonları: Yedi Yıllık Deneyim. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi

Kongresi. 30 Ekim-02 Kasım 2013. Eskişehir

E31- D Demirel, Ü Bıçakcı, R Rızalar, M Günaydın, B Tander, O Aydın, F Pınarlı.

Mezenkimal Kök Hücrenin Sıçanlarda Oluşturulan Mesane Ve Üretra Yaralanmalarına

Histopatolojik Etkileri. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-02 Kasım 2013.

Eskişehir

E32- M Günaydın, M Elli, AB Önaksoy, Ü Bıçakcı, F Karagöz, B Tander, E Arıtür

Retroperitoneal Leiyomiyoma: Erkek Çocukta Nadir Bir Olgu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi

Kongresi. 30 Ekim-02 Kasım 2013. Eskişehir

E33- M Günaydın, D Demirel, B Tander, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, R Rızalar, F Bernay.

Karaciğer Hidatik Kistinde Laparoskopik Kistotomi Ve Omentoplasti. 31. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-02 Kasım 2013. Eskişehir

E34- M Günaydın, B Tander, BD Demirel, Ü Bıçakcı, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay.

Gastroösefageal Reflüde Antireflü Ameliyat Endikasyonları. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi

Kongresi. 30 Ekim-02 Kasım 2013. Eskişehir

E35- B Tander, D Demirel, Ü Bıçakcı, M Günaydın, F Bernay. Travmatik Mesane

Perforasyonunda Laparoskopik Onarım. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-02

Kasım 2013. Eskişehir

E36- AT Bozkurter, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, B Tander, I Işıldak, M Kefeli, M Günaydın, R

Rızalar, F Bernay. Testis torsiyonlu sıçanlarda pH ölçümü ve viabilite ile korelasyonun

değerlendirilmesi. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E37- Ö Apaydın, M Günaydın, B Tander, Y Süllü, FA Pınarlı, Ü Bıçakcı, A Aksoy, F Bernay.

Ratlarda deneysel olarak oluşturulan özofagus koroziv yanıklarında mezenkimal kök hücre

uygulamasının yara iyileşmesi üzerine etkileri. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

Ankara, (2012)

E38- M Günaydın, B Tander, D Demirel, G Çaltepe, AG Kalaycı, Ü Bıçakcı, R Rızalar, E

Arıtürk, F Bernay. Progresif familiyal intrahepatik kolestazda biliyer diversiyon için farklı

teknikler. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E39- B Tander, Ü Bıçakcı, M Günaydın, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay. Üst gastrointestinal

sistemde sıkışan keskin yabancı cisimlerin endoskopik çıkartılması. XXVIII. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E40- M Günaydın, Ü Bıçakcı, B Tander, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay. Kelebek şeklinde

mezenterik lenfanjiom. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E41- B Tander, D Demirel, M Günaydın, Ü Bıçakcı, R Rızalar. Bronkojenik kistin

torakoskopik çıkartılması. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E42- B Tander, M Günaydın, AB Önaksoy, Ü Bıçakcı, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay.

Morgagni hernisinin açık ve laparoskopik onarımının karşılıştırılması. XXVIII. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E43- M Günaydın, BD Demirel, AG Kalaycı, Ü Bıçakcı, B Tander, BC Meydan, M Ceyhan,

R Rızalar. Midede enflamatuar myofibroblastik tümör: Nadir bir olgu. XXVIII. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi Ankara, (2012)

E44- AV Polat, R Aydın, M Ceyhan Bilgici, M Günaydın. Pediatrik hastalarda midgut

volvulus: Girdap ve tirbuşon belirtisi. 33.Ulusal radyoloji Kongresi Antalya 7-11 Kasım

(2012)

E45- Ü. Bıçakcı, M Günaydın, D. Demirel, B. Tander, S. Uçak Semirgin, R. Rızalar, E.

Arıtürk, F. Bernay. ‘’Sakrokoksigeyal Teratom Cerrahi sonrası uzun dönem fonksiyonel

sonuçlar’’ 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 5-7 Nisan Bursa (2012)

E46- M.Ş. Paksu, A. Ayzıt Kılınç, N. Aşılıoğlu Yener, M Günaydın, A. Güzel. ‘’Bütan Gazı

İnhale Eden Bir Hastada Mekanik Hasara Bağlı Gelişen Trakeal Rüptür: Olgu Sunumu’’ VIII.

Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 4-8 Nisan İzmir (2011)

E47- M Günaydın, B. Tander, B.D. Demirel, Ü. Bıçakcı, Ş. Paksu, N. Aşılıoğlu, A. Başoğlu,

R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay. Çocuklarda Trakeobronşial Yaralanmaların Takibi. 29.

Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E48- B. Tander, Ü. Bıçakcı, M Günaydın, G. Genç, S. Ayyıldız, R. Rızalar, E. Arıtürk, F

Bernay. ‘’Laparoskopik Periton Dializ Kateteri yerleştirilmesi: Basit Bir Teknik’’ 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E49- B.Tander, Ü. Bıçakcı, M Günaydın, R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’Perkütan Endoskopik Gastrostomi: Teknik Ayrıntılar’’ 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E50- M Gunaydin, A.T. Bozkurter, Ü. Bıçakcı, B. Tander, S. Barış, R. Rızalar, E. Arıtürk, F.

Bernay. ‘’Gastrointestinal Stromal Tümör: 6 Yaşında Bir Kız Çocuğunda Ender Bir

Jejunoileal İnvajinasyon Nedeni’’ 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul

(2011)

E51- Ü. Bıçakcı, G. Genç, B. Tander, M. Günaydın, O. Özkaya, C. Aygün, Ş. Küçüködük,

R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’Geçici Periton Dializinde Cerrahi Problemler’’ 29. Ulusal

Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E52- Ü. Bıçakcı, G. Genç, B. Tander, M Günaydın, O. Özkaya, R. Rızalar, E. Arıtürk, F.

Bernay. ‘’Kronik Ambulatuvar Periton Dializinde Laparoskopik Yaklaşım’’ 29. Ulusal Çocuk

Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E53- B. Tander, Ü. Bıçakcı, M Günaydın, R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’Laparoskopik

Gastrostomi’’ 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E54- B. Tander, Ü. Bıçakcı, M Günaydın, R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’Çift ligasure

kullanımı laparoskopik splenektomiyi kolaylaştırabilir’’ 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

16-19 Mayıs İstanbul (2011)

E55- F. Çakmak Çelik, M Günaydın, Ş. Küçüködük, Y. Süllü. ‘’Antenatal tanılı bir fetus in

fetus Olgusu’’ 7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 6-9 Mart Uludağ-Bursa (2011)

E56- M Günaydın, R. Rızalar, M. Günaydın, L. Yıldız, K. Bilgin, B. Tander, Ü. Bıçakcı, A.T.

Sünter, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’Proshield® (Organisolan kuaterner amin) Emdirilmiş Silikon

Kateterler: Bakteriyal Kolonizasyona ve Doku Histopatolojisine Herhangi Bir Etkisi Var mı?

‘’28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül Antalya (2010)

E57- B. Tander, Ü. Bıçakcı, M Günaydın, D. Demirel, T. Bozkurter, E. Ariturk, R. Rizalar,

F. Bernay. ‘’Ampiyemin torakoskopik debritmanında tek port ve çift port tekniklerin

karşılaştırılması.’’ 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül Antalya (2010)

E58- M Günaydın, R. Rızalar, Ö. Apaydın, A.T. Bozkurter, E. Arıtürk, F. Bernay. ‘’İdiopatik

fibrotik pankreatit: Bir olgu sunumu’’ 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ,22-25 Eylül Antalya (2010)

E59- M Günaydın, B.D. Demirel, A.T. Bozkurter, H.S. Ayyıldız, E. Arıtürk, R. Rızalar, F.

Bernay. ‘’İntratorasik gastrik volvulus sonucu gastrik perforasyonla gelen konjenital paraösefageal herni’’ 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül Antalya (2010)

E60- H.S. Ayyıldız, R. Rızalar, E. Arıtürk, B. Tander, M Günaydın, Ü. Bıçakcı, F. Bernay. Vezikoüreteral reflünün subüreterik kalsiyum-hidroksiapatit enjeksiyonu ile endoskopik tedavi sonuçlarımız: 5 yıllık deneyim. 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 22-25 Eylül Antalya (2010)

E61- M Günaydın, D. Güvenç, L. Yıldız, A. Aksoy, Ü. Bıçakcı, B. Tander, A.T. Sünter, H.A. Ayyıldız, E. Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay. ‘’Karın içi yapışıklığı önlemek için kullanılan maddelerin karşılaştırılması: Ratlarda deneysel bir çalışma.’’ 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül Antalya (2010)

E62- B.Tander, D. Demirel, G. Çiçek, R. Rızalar, E. Arıtürk, Ü. Bıçakcı, M Günaydın, S.Ayyıldız, M. Elli, A. Dağdemir, S. Acar, F. Bernay. ‘’Germ Hücreli Tümörlerde Cerrahi Yaklaşımımız.’’ XVI.Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 18-22 Mayıs Samsun (2010) E63- M Günaydın, E. Arıtürk, İ. Işıldak, A. Bedir, Ş. Özdamar, R. Rızalar, F. Bernay, N. Gürses. Parsiyel Hepatektominin Derecesi Karaciğer Rejenerasyonunu Nasıl Etkiler? XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 1-4 Ekim Kemer-Antalya (2000)

E64- M Günaydın, E. Arıtürk, İ. Işıldak, A. Bedir, Ş. Özdamar, R. Rızalar, F. Bernay, N. Gürses. Karaciğer Rejenerasyonuna Splenektominin Etkisi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 1-4 Ekim Kemer-Antalya (2000)

E65- M Günaydın, R. Rızalar, S. Sözübir, E. Arıtürk, F. Bernay, N. Gürses. Çocukluk Çağı Mezenter Kistleri. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’96 Kongresi 21-23 Ekim Ankara, (1996)

E66- S. Somuncu, M Günaydın, E. Arıtürk, Ö. İyigün, F. Bernay, R. Rızalar, N. Gürses. Posterior-sagittal Yaklaşım ile Total Olarak Çıkartılan bir Anterior Sakral Meningosel Olgusu.IX. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’96 Kongresi 21-23 Ekim Ankara, (1996)

E67- E. Arıtürk, İ. Işıldak, S. Görk, M Günaydın, R. Rızalar, F. Bernay, N. Gürses. ‘’Determination of ‘’Zinc Coproporphyrin-1’’ as a meconium marker using high performance liquid chromatography and ultraviolet-visible system’’ XIV. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi 26-30 Eylül Pamukkale (1995)

E68- M Günaydın, R. Rızalar, A.O. Katrancı, E. Arıtürk, F. Bernay, N. Gürses.‘’Yenidoğanda Gastrointestinal Sistem Perforasyonları’’ XIV. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi

26-30 Eylül Pamukkale (1995)

E69- Ş. Özdamar, M Günaydın, R. Rızalar, E. Arıtürk, F. Bernay, F. Karagöz, B. Kandemir, N. Gürses. Wilms Tümörlerinde p53 Tümör Baskılayıcı Gen ve PCNA Ekspresyonları ile Klinik Evre İlişkileri. VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi 1-5 Mayıs, Mersin (1995)

E70- S. Somuncu, M Günaydın, E. Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay, N. Gürses. ‘’Nadir Görülen Anorektal Malformasyon Tipleri: Üç Olgu Nedeniyle’’ XIV. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi 26-30 Eylül Pamukkale (1995)

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

  • Pediatric Surgery

SALI

  • Pediatric Surgery

ÇARŞAMBA

  • Pediatric Surgery

PERŞEMBE

  • Pediatric Surgery

CUMA

  • Pediatric Surgery

CUMARTESİ

  • Pediatric Surgery

PAZAR

  • Pediatric Surgery