MEVZUAT

 

  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

  Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği