Kardiyoloji kliniğimizde;

 

NONİNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

(GİRİŞİMSEL OLMAYAN)

Tanı ve Tedaviye Yönelik İşlemler

 •  
 • Kardiyoloji Muayenesi,
 • Efor Testi,
 • Ekokardiyografi Laboratuvarı,
 • Renkli Doppler Ekokardiyografi,
 • Transözofajiyal Ekokardiyografi,
 • Kontraslı ve Stres Ekokardiyografi,
 • Holter Monitörizasyonu,
 • Ritm Holter,
 • Tansiyon Holter,

 

İNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

(GİRİŞİMSEL OLMAYAN)

Tanıya Yönelik İşlemler

 • Koroner Anjiyografi,
 • Kalp Kataterizyonu,
 • Periferik Angiyografi,
 • Kardiyak BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)
   

Tedaviye Yönelik İşlemler

 • Koroner Angiyoplasti,
 • Anjiyoplasti-stent İmplemantasyonu,
 • Geçici ve kalıcı kalp pili,
 • Primer PTCA+ Stent,
 • Mitral ve Pulmoner balon valvuloplasti,
 • Renal-İliac-Karotis Anjiyoplasti-Stent İmplantasyonu
 • Perkütan ASD,VJD,PDA kapatılması,

          işlemleri yapılabilmektedir


Doç. Dr. S. Selim AYHAN

Doç. Dr. S. Selim AYHAN

Uzm.Dr. Osman Murat KÖLEOĞLU

Uzm.Dr. Osman Murat KÖLEOĞLU