KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)

Erişkin ve çocukların kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tanısı, tedavisi gerekirse ameliyatlarının yapıldığı kulak burun boğaz kliniğimizde;

· İşitme kayıpları odiyometri ile ölçülebilmekte ve tedavisi gerçekleştirilebilmekte,

· Yenidoğanda ve bebeklerde işitme değerlendirmesi (Otoakustik emisyon testi)

·         Alerjik rinit ve saman nezlesi gibi alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi,

·         Ses Hastalıkları ve Ses Teli Ameliyatları

·         Ses teli nodül ve poliplerinin ameliyatla alınması

Kulak Ameliyatları

·         Kulak zarı onarımı (Timpanoplasti)

·         Kulak iltihaplarının ameliyatla temizlenmesi (mastoidektomi)

·         Kulak kireçlenmesi ameliyatı (Stapedotomi)

·         Kualağa tüp takılması

Burun Ameliyatları

·         Burun estetiği

·         Burun tıkanıklığı, kemik eğriliği, burun eti ameliyatları (Deviasyon, Konka Rezeksiyonu, Polipektomi)

·         Sinüzit ameliyatları endoskapik olarak yapılmaktadır. (endoskopik sinüs cerrahisi - FESS, Radyofrekans Cerrahi)

·         Yüz, elmacık kemiği ve çene kırıklarının ameliyatları

Boğaz Ameliyatları

·         Bademcik, geniz eti ameliyatları

·         Horlama ameliyatı (Uvulopalatofaringoplasti-UPPP)

·         Ağız içi, dil ameliyatları

Boyun Ameliyatları    

·         Boyundaki kitlelerin ve bezelerin çıkarılması

·         Tükrük bezi hastalıkları ve ameliyatları

·         Baş - Boyun Tümöral Oluşumların Ameliyatları

Kanser Cerrahisi

·         Ağız, sinüs, burun ve boyun kanserlerinin ameliyatları

·         Yapılmaktadır.

 


Op.Dr. Hamdi İHTİYAR

Op.Dr. Hamdi İHTİYAR

Op.Dr. Hacı Ömer DURMAZ

Op.Dr. Hacı Ömer DURMAZ